Zásady ochrany osobných údajov

Ponechaním údajov na webe vyjadrujete súhlas s politikou ochrany súkromia a informácií.

Ochrana dát

Správa stránok flower.htgetrid.com/sk/ (ďalej len „Stránka“) nemôže prenášať ani zverejňovať informácie poskytnuté používateľom (ďalej len „používateľ“) počas registrácie a používania funkcií stránky tretím stranám, s výnimkou prípadov uvedených v právnych predpisoch krajiny, v ktorej je používateľ funguje.

Získavanie osobných údajov

Pre komunikáciu na stránke je užívateľ povinný zadať niektoré osobné údaje. Na overenie poskytnutých údajov si stránka vyhradzuje právo vyžadovať dôkaz totožnosti online alebo offline.

Používanie osobných údajov

Táto stránka používa osobné informácie Používateľa na poskytovanie služieb a na zlepšenie kvality poskytovaných služieb. Niektoré z osobných údajov je možné poskytnúť banke alebo platobnému systému, ak je poskytnutie týchto informácií dôsledkom postupu pri prevode finančných prostriedkov do platobného systému, ktorého služby si užívateľ želá využiť. Stránka vynakladá maximálne úsilie na zachovanie bezpečnosti osobných údajov Používateľa. Osobné údaje môžu byť zverejnené v prípadoch opísaných zákonom, alebo ak administratíva považuje také kroky za nevyhnutné na splnenie zákonného postupu, súdneho príkazu alebo právneho procesu nevyhnutného na to, aby používateľ mohol pracovať so stránkou. V iných prípadoch, za žiadnych okolností, nebudú informácie, ktoré používateľ prenáša na stránku, sprístupnené tretím stranám.

Komunikácia

Po tom, čo Používateľ údaje opustil, dostane správu potvrdzujúcu jeho úspešnú registráciu. Používateľ má právo kedykoľvek prestať dostávať informačné vestníky pomocou príslušnej služby na tejto stránke.

Odkazy

Stránka môže obsahovať odkazy na iné stránky. Stránka nie je zodpovedná za obsah, kvalitu a bezpečnostnú politiku týchto stránok. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje iba na informácie zverejnené priamo na webe.

Bezpečnosť

Stránka zaisťuje bezpečnosť účtu používateľa pred neoprávneným prístupom.

Zmena upozornení

Stránka si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v zásadách ochrany osobných údajov bez ďalšieho upozornenia. Inovácie vstupujú do platnosti od okamihu ich zverejnenia. Používatelia môžu sami sledovať zmeny v zásadách ochrany osobných údajov.

Izbové rastliny

Záhrada